Kursangebote
Rehabilitationssport
Kursangebote / Rehabilitationssport / Frauen in der Krebsnachsorge

Frauen in der Krebsnachsorge



allenur buchbare Kurse anzeigen



BASIS e. V.

am Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein

Johannes-Müller-Str. 7 | 56068 Koblenz 
Tel: 0261 - 137-1939
Fax: 0261 - 137-1614
E-Mail: basis@gk.de